English | Malay
<

image

Sejarah

Sejak awal 1960-an, Kenderaan Bas RIDA telah memainkan peranan penting dalam pembangunan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar. Tujuan Kenderaan Bas RIDA ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada penduduk di kawasan luar bandar terutamanya bagi peneroka FELDA dan membantu berulang-alik antara masyarakat pribumi antara bandar.

Kenderaan Bas MARA menyediakan perkhidmatan kepada kawasan luar bandar telah bertambah baik terutamanya bagi melaksanakan ke kawasan-kawasan penting dalam sistem penyampaian pengangkutan. Pada 1 September 1985, MARA Holdings Sdn Bhd telah ditubuhkan, kemudian Kenderaan Bas MARA telah menjalani penswastaan ​​sebagai dasar kerajaan untuk membangunkan usahawan untuk Nadicorp Sdn Bhd pada tahun 2000. Walau bagaimanapun, dalam Kesepuluh Rancangan Malaysia KBM sekali lagi diminta untuk memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar dengan menyediakan pengangkutan asas di kawasan luar bandar.

Oleh itu pada 23 April 2012 , MARA Liner Sdn Bhd (MLSB) telah diperbadankan untuk melaksanakan aktiviti pengangkutan harian untuk menampung tanggungjawab sosial korporat dan untuk meningkatkan sistem penyampaian KBM dan pada masa yang sama mempelbagaikan perniagaan untuk bertolak ansur dengan kerugian.