English | Malay

Tender / Quotation

 Cadangan Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 24 Jam Tanpa Senjata Di Pejabat MARA Liner Bandar Penawar


Cadangan Membekalkan Sistem Tanpa Tunai Bagi 27 Buah Bas Cawangan Mybas Perlis Bagi Tempoh 5 tahun (2018-2022)


Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 12 Jam Tanpa Senjata Di Pejabat-Pejabat Cawangan MLSB (Kuantan, Pahang)


Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 12 Jam Tanpa Senjata Di Pejabat-Pejabat Cawangan MLSB (Sik, Kedah)


Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 12 Jam Tanpa Senjata Di Pejabat-Pejabat Cawangan MLSB (Kuala Perlis, Perlis)


Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 12 Jam Tanpa Senjata Di Pejabat-Pejabat Cawangan MLSB (Lurah Bilut, Pahang)


Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 12 Jam Tanpa Senjata Di Pejabat-Pejabat Cawangan MLSB (Kuala Nerang, Kedah)

Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 12 Jam Tanpa Senjata Di Pejabat-Pejabat Cawangan MLSB (Alor Gajah, Melaka)